Fler vårdval möjliga

Nu utökas Vårdval Stockholm. Från den 1 januari 2009 ingår även förlossningar, operationer för grå starr (katarakt), samt höft- och knäprotesoperationer i vårdvalet. Sedan tidigare kan du välja husläkarmottagning, barnavårdscentral (BVC), mödravårdscentral (MVC), fotsjukvård och logoped.

Vårdval Stockholm infördes i början av 2008. Det innebär att du som patient själva kan välja vårdgivare. Tanken är att tillgängligheten ska förbättras och att det ska bli fler vårdgivare.

Vårdval Stockholm omfattar från och med den 1 januari 2009:

  • Barnavårdscentral (BVC)
  • Fotsjukvård
  • Förlossning
  • Gråstarrsoperation
  • Husläkarmottagning
  • Höft- och knäprotesoperationer
  • Logopedverksamhet
  • Mödravårdscentral (MVC).

Sedan Vårdval Stockholm genomfördes vid nyåret 2008 har det tillkommit 20 nya husläkarmottagningar, sju nya mödravårdscentraler (MVC) och fyra nya barnavårdscentraler (BVC). I framtiden kommer du att kunna välja vård enligt vårdvalsmodellen även när det gäller annan typ av vård.

Publicerad datum:
2008-12-31
Ansvarig redaktör: Helena Cronberg
Kontakta redaktionen

Mer information

Läs mer om Vårdval Stockholm