Examen utanför EU/EES området

Landstinget arbetar med att underlätta för vårdpersonal med examen utanför EU/EES-området att erhålla svensk legitimation och en god introduktion till svensk hälso- och sjukvård.

Detta omfattar i första hand läkare, sjuksköterskor och tandläkare boende inom Stockholms län. Landstinget kan ge stöd i form av olika typer av auskultations-,  praktik- och provtjänstgöringsplatser inom verksamheterna.

För att kunna ta del av  de olika insatserna ska deltagarna behärska det svenska språket på en nivå motsvarande Socialstyrelsens krav. Kraven för svensk legitimation fastställs av Socialstyrelsen.

Stockholms läns landsting medverkar aktivt i de diskussioner som förs med olika myndigheter och organisationer om förändringar av kompletteringsförfarandet.

Arbetsförmedlingen kan också ge stöd och råd i kompletteringsprocessen. 


 
 

Senast uppdaterad:
2014-01-21
Ansvarig redaktör: SLL Personal och utbildning
Kontakta redaktionen

För mer information kontakta

SLL Personal och utbildning

Ulrika Gellerstedt

Tel 08-123 146 01

ulrika.gellerstedt@sll.se