Praosamordnare och Handledare

Prao i vården är ett populärt sätt att få prova ett framtida yrke. Praotiden är en eller två veckor. Antalet elever som gör prao inom Stockholms läns landsting är omkring 300 per år.

Hälsointyg ska lämnas av eleven 
Målsman fyller i en hälsodeklaration, den tar eleven med till skolhälsovården som utfärdar ett hälsointyg. Hälsointyget ska eleven ha med sig första dagen på praon. Mer info och blanketterna hittar du via länken till höger. 

Skolan ansvarar för att eleven som ska göra sin prao i vårdtagarnära arbete informeras om reglerna kring hälsodeklaration och hälsointyg

Det finns vissa riskfyllda arbetsuppgifter och avdelningar som inte får ta emot praoelever enligt bestämmelser från Arbetsmiljöverket, tex akutmottagningar, infektionsavdelningar, barnsjukhus/avdelning, anestesi och intensivvårdsavdelningar mfl. Läs mer om detta i Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2013:3 - Mindreårigas arbetsmiljö.

Första dagen på praon
Praoveckan ska inledas med en introduktion. Den kan innehålla kortfattat om:
· arbetsuppgifter, arbetstider, handledare
· patientbemötande
· sekretess för studerande ska gås igenom och skrivas under av elev
· handhygien och arbetsklädsel
· frågor och andra praktiska saker  

Arbetstider
Eleven som du handleder ska i möjligaste mån följa dina arbetstider. Han eller hon får dock inte arbeta mer än 8 timmar i sträck och inte senare än till 19.00. Om det förekommer helgtjänstgöring ska eleven vara ledig motsvarande tid en vardag istället. Du kan läsa mer i broschyren från Arbetsmiljöverket.

Närvaro
Eleven har närvaroplikt under praon, precis som i skolan. En del skolor skickar med en närvarolapp som du ska fylla i och returnera till skolan. Under praoperioden är eleven försäkrad genom skolan.

Intyg
Ofta vill eleverna ha ett intyg efter sin prao. I högerspalten här intill hittar du en mall att skriva ut och fylla i elevens uppgifter på.

Enkät
Den sista dagen på praon ska eleven fylla i en enkät. Vi vill att du som är handledare hjälper din elev att få låna en dator på avdelningen för att fylla i den. Svaren sammanställer vi och redovisar sedan resultatet på denna webbsida. Enkäten hittar du i högerspalten.

Praopeng/fakturering
Enheten får ersättning med 550 kr/elev och vecka.

Fakturaadressen är:

Stockholms läns landsting
SLL/ LSF
Ref: 2950 15303
Box 12041
102 22 STOCKHOLM

Frågor som rör fakturering besvaras av Magnus Hammarberg, LSF  Ekonomi. E-post: magnus.hammarberg@sll.se

Nöjda ungdomar
De ungdomar som har varit hos oss är väldigt nöjda. 72 % av alla prao-elever som svarat på enkäten tyckte att praon var mycket bra och 26 % tyckte att den var bra. Nästan ingen tyckte att den var mindre bra eller dålig. 66 % skulle vilja arbeta inom hälso- och sjukvården när de blir vuxna! Det är alltså väl investerad tid att ta hand om dessa ungdomar när de kommer till oss.

Som handledare för en praoelev eller sommarpraktikant blir du en viktig representant för landstinget i vårdyrket. Ungdomarna är oftast nyfikna och hungriga på information. Du är en viktig ambassadör och hjälper dem att senare göra sina yrkesval.

Senast uppdaterad:
2014-03-24
Ansvarig redaktör: SLL Personal och utbildning
Kontakta redaktionen