Ledningen för Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingets verksamhet leds av landstingsdirektören, med hjälp av Landstingsstyrelsens förvaltning.

Förvaltningen leder, samordnar och följer upp landstingets olika ansvarsområden och verksamheter. Här hanteras till exempel ägar-, utvecklings-, miljö- och juridiska frågor. Förvaltningen ger stöd och service åt landstingsstyrelsen, som är den politiska ledningen.

Toivo Heinsoo
landstingsdirektör och förvaltningschef

Anders Nyström
biträdande förvaltningschef

Ann Eberhardsson
planeringschef och stabschef i landstingsdirektörens stab

Hans-Erik Malmros
direktör Analys och utveckling

Christina Widerberg Söderholm
direktör för Ägarstyrning

Jan Andersson
direktör för SLL Forskning och innovation

Peter Haglund
direktör för SLL Tillväxt, miljö och regionplanering

Susanne Bayard
direktör för SLL IT

Maria Englund
direktör för SLL Personal och utbildning

Anne Rundquist
direktör för SLL Juridik och upphandling

Eva-Karin Sennette
tf direktör för SLL Ekonomi och finans

Marit Brusdal Penna
direktör för Strategiska fastighetsfrågor och investeringar

 

Kontakt 
Samtliga nås via pressjouren, telefon 08-123 131 48.

Senast uppdaterad:
2014-01-13
Ansvarig redaktör: LSF Kommunikation
Kontakta redaktionen