Vårdval Stockholm

Vårdval bygger på Lagen om valfrihetssystem, LOV. Det innebär dels att patienter har möjlighet att välja mellan olika vårdgivare, dels fri etablering för vårdgivare som uppfyller kraven i vårdvalets förfrågningsunderlag.

Fri etablering betyder att alla sökanden som uppfyller kraven har rätt att teckna ett avtal och öppna en mottagning.

Aktuella områden
I Stockholms läns landsting har vårdval införts inom följande vårdområden:

 • Allergologi
 • Allmän barn- och ungdomstandvård
 • Avancerad sjukvård i hemmet
 • Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård
 • Barnavårdscentral
 • Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral
 • Fotsjukvård
 • Förlossningsenheter
 • Gynekologisk vård - specialiserad
 • Hudsjukvård i öppenvård - specialiserad
 • Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
 • Höft- och knäprotesoperationer
 • Kataraktoperationer
 • Logopedverksamhet
 • Läkarinsatser i särskilda boenden för äldre
 • Obstetrisk ultraljudsmottagning
 • Ortopedi och handkirurgi
 • Palliativ slutenvård - specialiserad
 • Planerad specialiserad rehabilitering
 • Primär hörselrehabilitering
 • Primärvårdsrehabilitering
 • Ryggkirurgi
 • Sjukgymnastik - specialiserad
 • Specialisttandvård barn och ungdomar
 • Tandregleringsvård för barn och ungdomar
 • Vaccination
 • Ögonsjukvård i öppenvård - specialiserad
 • Öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård - specialiserad

Läs mer om Vårdval Stockholm, mottagningar och var du hittar information om vårdvalen på flera språk via länkarna till höger.

Senast uppdaterad:
2014-01-07
Ansvarig redaktör: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontakta redaktionen