Ny budgetprocess under valåret

Under valåret 2014 förskjuts landstingets budgetprocess något. Landstingsfullmäktige fattar beslut om budget 2015 i december i stället för i juni.

 1. Budgetdirektiv

  I juni 2013 beslutade fullmäktiges ledamöter om budgetdirektivet för budget 2015.
 2. Analys 

  Med utgångspunkt i budgetdirektivet tar tjänstemän fram anvisningar för hur nämnder och styrelser ska upprätta budget.
 3. Budgetunderlag 

  Förvaltningar och bolag arbetar fram budgetunderlag som nämnd och styrelse fattar beslut om. Med utgångspunkt i dessa budgetunderlag tar landstingsdirektören fram ett budgetunderlag för landstinget.
 4. Budgetförslag

  Med stöd i landstingsdirektörens budgetunderlag tar den politiska majoriteten i landstinget fram ett budgetförslag. Någon vecka efter majoritetens budgetförslag brukar oppositionen presentera sina budgetförslag.
 5. Budgetbeslut

  I mitten av december samlas fullmäktiges ledamöter i två dagar för att debattera och besluta om budget för nästa år. Samtidigt fattas beslut om budgetdirektivet för nästkommande budgetår.
 6. Slutlig budget

  Nämnder och styrelser tar fram sina slutbudgetar och beslutar om dem innan inrapportering sker. Därefter anmäler landstingsstyrelsen slutlig budget till fullmäktige.

Senast uppdaterad:
2014-01-15
Ansvarig redaktör: Jenny Wahren
Kontakta redaktionen