Landstinget regional kollektivtrafikmyndighet

Den 1 januari 2012 trädde den nya kollektivtrafiklagen i kraft. Det innebär att Stockholms läns landsting är regional kollektivtrafikmyndighet (RKTM) i Stockholms län.

Sedan den 1 januari 2012 finns det två typer av kollektivtrafik, trafik som samhället upphandlar och finansierar samt kommersiell trafik.

Trafiken som samhället upphandlar är enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet belagt med allmän trafikplikt.

Allmän trafikplikt

Allmän trafikplikt omfattar de sträckor, områden och linjer där myndigheten anser att det antingen inte finns en grund för att driva kollektivtrafik på helt kommersiella grunder eller att trafiken är så pass viktigt för samhället att den måste garanteras.

RKTM ansvarar för att upphandla den trafik som omfattas av besluten för allmän trafikplikt.

Andra aktörer

Den nya kollektivtrafiklagen innebär att andra aktörer kan köra kollektivtrafik på kommersiella villkor. Kommersiella aktörer ska anmäla trafik som man avser att köra senast tre veckor före trafik ska startas eller upphöra.

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet. Därutöver ska man skicka information kring trafiken till Samtrafiken.

För dig som kommersiell aktör

Landstingsfullmäktige är regional kollektivtrafikmyndighet (RKTM). Trafiknämnden och trafikförvaltningen arbetar på uppdrag av landstinget.

RKTM kan hjälpa dig om du vill anmäla kommersiell kollektivtrafik. Anmälan måste ha kommit in till RKTM och till Samtrafiken senast 21 dagar innan linjen börjar trafikeras. 

Vill ditt trafikföretag stanna vid en befintlig knutpunkt, terminal eller brygga, kontakta respektive ägare/brukare. Kontakten bör tas tidigare än 21 dagar före trafikstart. Ta gärna även en kontakt med RKTM i samband med detta.

Anmälda linjer

RKTM anger de kommersiella aktörer som har anmält linjer. Se länk i högerspalt.


 

Senast uppdaterad:
2012-06-18
Ansvarig redaktör: Trafikförvaltningen
RKTM

Läs mer

Frågor om allmän trafikplikt och kommersiell kollektivtrafik

Telefon: 08-686 16 00

Mejla oss 

Post: Regionala kollektivtrafikmyndigheten

105 73 Stockholm