Programberedningen för folkhälsa och psykiatri 2012

Beredningen bevakar frågor inom områdena folkhälsa, psykiatri, missbruk, läkemedel, jämställdhet och jämlik vård samt bereder ärenden inom dessa områden till Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beredningen består av 15 ledamöter.

Ansvariga tjänstemän – 
Birger Forsberg tel 08 - 123 131 95
Conny Gabrielsson tel 08-123 134 59
Sekreterare – Karin Melin Norlander tel 08-123 133 31

Sammanträdestider 2012

17 januari Dagordning Protokoll
8 februari Dagordning Protokoll
21 mars Dagordning Protokoll
11 april Dagordning Protokoll
21 maj Dagordning Protokoll
18 juni Dagordning Protokoll
22 augusti Inställt
17 september Dagordning Protokoll
15 oktober Dagordning Protokoll
7 november Dagordning Protokoll
28 november Dagordning Protokoll
 
Senast uppdaterad:
2012-12-13
Ansvarig redaktör: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontakta redaktionen

Mer information

Läs om vilka som sitter i Programberedning Folkhälsa och psykiatri

Förtroendevalda