Folkhälsopolicy

för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicyn ger landstingets verksamheter en gemensam utgångspunkt i det hälsofrämjande arbetet. Policyn utgår från de nationella folkhälsomålen samt trender som rör hälsa och ohälsa i Stockholms län.

Viktiga mål
Folkhälsopolicyns övergripande mål är en god och jämlik hälsa för alla invånare i länet. Policyn har fem delmål:

  • Goda livsvillkor - Ojämlikhet i hälsa ska minska
  • God miljö - Den miljörelaterade hälsan ska förbättras
  • Goda arbetsförhållanden - Den arbetsrelaterade hälsan ska förbättras
  • Hälsosamma levnadsvanor - Förutsättningarna för goda levnadsvanor ska förbättras - ohälsa på grund av livsstil ska minska
  • God psykisk hälsa - Den psykiska ohälsan ska minska

Handlingsplan: 27 insatser
Landstingsfullmäktige har beslutat om en ny handlingsplan för landstingets folkhälsoarbete, Handling för hälsa 2012-2014

Planen lyfter fram 27 prioriterade insatser, där särskilda ansträngningar ska göras de närmaste åren. Läs mer om insatserna på Folkhälsoguidens webbplats >>

Målgrupp
Folkhälsopolicyn riktar sig både till landstingets medarbetare och till dig som bor i Stockholms län. Folkhälsopolicyn antogs 2005. Policyn uppdaterades senast år 2012.

Senast uppdaterad:
2013-02-05
Ansvarig redaktör: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontakta redaktionen
Policyn, som antogs 2005, uppdaterades 2008.

Mer om Folkhälsopolicyn

Folkhälsopolicyn finns både i en svensk och engelsk version.