Din journal

Journal måste enligt patientdatalagen föras för alla patienter som vårdas, behandlas och utreds inom hälso- och sjukvården. Den innehåller uppgifter som behövs för att du som patient ska få en god och säker vård.

Journalen är ett stöd och arbetsverktyg för de som arbetar med och ansvarar för patientens hälso- och sjukvård. Den är exempelvis viktig vid en eventuell utredning när något har gått snett i behandlingen. Ibland används journalen också för att följa upp och utveckla vårdverksamheten. Vidare används den i forskningssammanhang, förutsatt att patienten ger sitt samtycke.

Insyn
Som patient har du rätt att ta del av vad som står i din journal. I journalen antecknas, förutom namn och personnummer, uppgifter om bakgrunden till vården du fått.

Journalen innehåller också uppgifter om diagnos, det vill säga varför du söker vård, varför du fått en viss behandling eller varför diagnosen lett till ett visst beslut. I journalen framgår också vem som fört in uppgifterna och när det skett.

Lokala system
Journalen förvaras av en vårdenhet/klinik. Elektroniska journaler sparas inte på nätet utan i lokala journalsystem. Ytterst är det alltid vårdgivaren som ansvarar för journalen.

Senast uppdaterad:
2013-07-25
Ansvarig redaktör: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontakta redaktionen