Årsredovisning

Årsredovisningen ger en bild av landstingets ekonomiska ställning och vad de olika verksamheterna har presterat under året.

Årsredovisningen omfattar hela landstingskoncernen och dess verksamheter, såväl förvaltningar som bolag. Syftet är att informera om hur ekonomin och verksamheter har utvecklats under det gångna året.

Årsredovisningen översätts också till engelska. Det blir allt viktigare med tanke på kreditbedömningar, framtida upplåning med mera.

Senare publicerar vi en engelsk version.

Senast uppdaterad:
2012-05-07
Ansvarig redaktör: LSF Kommunikation
Kontakta redaktionen