Motion 2004:4 av Anita Hagelbeck m fl (fp) om att starta fler familjecentraler i Stockholms län (förslag 9)

Motion 2004:4 av Anita Hagelbeck m fl (fp) om att starta fler familjecentraler i Stockholms län (förslag 9)

LS 0402-0342

landstingsstyrelsens förslag

Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen


Länk till behandlande möte
Senast uppdaterad:
2006-07-04
Ansvarig redaktör: