Trafiknämndens sammanträde 20 september

Dag:
Tisdag den 20 september 2011
Tid:
14:30
Plats:
Mötesrum: T-centralen, SL Lindhagensgatan 100

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av utsänd föredragningslistaGodkännande av utsänd föredragningslista
 2. 2.
  Vd-information, SLVd-information, SL

Beslutsärenden

 1. 3.
  Förslag till slutlig budget 2012 för Trafiknämnden (Utgår) TN 1109-186 Förslag till slutlig budget 2012 för Trafiknämnden (Utgår)
 2. 4.
  Månadsrapport per augusti 2011 för Trafiknämnden TN 1103-077 Månadsrapport aug TN 2011Månadsrapport per augusti 2011 för Trafiknämnden
 3. 5.
  Förslag till reviderad rapportplan för Trafiknämnden, Färdtjänstutskottet, AB SL och WÅAB TN 1103-065

   Reviderad rapportplan för TN

  Förslag till reviderad rapportplan för Trafiknämnden, Färdtjänstutskottet, AB SL och WÅAB
 4. 6.
  Byte av säkerhetsarrangemang i US-leasar TN 1109-187

  Byte säkerhetsarrangemang US-leasar

  Byte av säkerhetsarrangemang i US-leasar
 5. 7.
 6. 8.
  Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetstjänster TN 1109-188 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetstjänster
 7. 9.
  Anskaffningsbeslut avseende upphandling av specialfordonstransporter utan kundval TN 1106-143 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av specialfordonstransporter utan kundval
 8. 10.
 9. 11.
  Förslag till yttrande angående remiss "Medfinansiering av transportinfrastrukturen mm (SOU 2011:49)" TN 1109-191 Remissyttrande "Medfinansiering av transportinfrastrukturen"Förslag till yttrande angående remiss "Medfinansiering av transportinfrastrukturen mm (SOU 2011:49)"
 10. 12.
  Förslag till remissvar angående "En reformerad yrkestrafiklag" TN 1109-193 Remissvar angående "En reformerad yrkestrafiklag"Förslag till remissvar angående "En reformerad yrkestrafiklag"
 11. 13.
 12. 14.
  Yttrande över motion 2011:7 om att öka grön design i Stockholmsregionen ex. genom gröna tak och fasader TN 1104-104

  Yttrande över motion 2011:7

  Yttrande över motion 2011:7 om att öka grön design i Stockholmsregionen ex. genom gröna tak och fasader

Informationsärenden

 1. 15.
  Ärenden

  a) Söderströmsbron

  (TN 1109-192)

  b) Revisionsrapport färdtjänstutskottet

  (TN 1109-194)

  c) Arbetsplan, planerade ärenden till TN/styrelse

  (TN 1102-027)

  d) Beslut enligt delegation

  e) Inkommande post till TN/styrelse

  (TN 1103-087)

  f) Föregående protokoll

  Ärenden
 2. 16.
  Övriga frågorÖvriga frågor
 3. 17.
  Nästa sammanträdeNästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2011-02-01
Ansvarig redaktör: Ingela Svanberg
Kontakta redaktionen

Protokoll