Trafiknämndens sammanträde 22 november

Dag:
Tisdag den 22 november 2011
Tid:
14:30
Plats:
Mötesrum: T-centralen, SL Lindhagensgatan 100

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av utsänd föredragningslistaGodkännande av utsänd föredragningslista
 2. 2.
  Vd-information, SLVd-information, SL

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsrapport oktober 2011 för Trafiknämnden TN 1111-0248 BilagaMånadsrapport oktober 2011 för Trafiknämnden
 2. 4.
  Tilldelningsbeslut trafikupphandling E20 TN 1111-0249 Tilldelningsbeslut trafikupphandling E20
 3. 5.
  Förnyat genomförandebeslut avseende investeringsprojekt X60 TN 1111-0241 BilagaFörnyat genomförandebeslut avseende investeringsprojekt X60
 4. 6.
  Upphandlingsplan för WÅAB:s trafikavtal TN 1111-0242 BilagaUpphandlingsplan för WÅAB:s trafikavtal
 5. 7.
  Hållplatsskötsel i E19 och E19B TN 1111-0243 BilagaHållplatsskötsel i E19 och E19B
 6. 8.
  Lägesrapport intäktssäkring 2011 TN 1111-0244 BilagaLägesrapport intäktssäkring 2011
 7. 9.
  Yttrande över revisionsrapport 3/2011- Styrning av trafikprojekt Tvärbana Norr Kistagrenen och RB TN 1109-201 BilagaYttrande över revisionsrapport 3/2011- Styrning av trafikprojekt Tvärbana Norr Kistagrenen och RB
 8. 10.
  Förslag till yttrande ang remiss avs ramavtal för nyttjande av infrastrukturkapacitet på järnväg TN 1111-0250 BilagaFörslag till yttrande ang remiss avs ramavtal för nyttjande av infrastrukturkapacitet på järnväg
 9. 11.
  Yttrande över motion 2011:13 om att införa öppna spärrlinjer i kollektivtrafiken TN 1105-133 BilagaYttrande över motion 2011:13 om att införa öppna spärrlinjer i kollektivtrafiken
 10. 12.
  Yttrande över motion 2011:17 om försökstrafik med eldrivna bussar TN 1105-134 BilagaYttrande över motion 2011:17 om försökstrafik med eldrivna bussar
 11. 13.
  Yttrande över motion 2011:19 om fri tilldelning av färdtjänstresor (UTGÅR) TN 1105-136 Yttrande över motion 2011:19 om fri tilldelning av färdtjänstresor (UTGÅR)
 12. 14.
  Svar på skrivelse om att nämnden ska ta initiativ till ett seminarium om Slussenombyggnadens påverkan på kollektivtrafiken TN 1111-0245 BilagaSvar på skrivelse om att nämnden ska ta initiativ till ett seminarium om Slussenombyggnadens påverkan på kollektivtrafiken
 13. 15.
  Svar på skrivelse om att åtgärda bristerna i ersättningstrafiken vid Östertälje station TN 1111-0246 BilagaSvar på skrivelse om att åtgärda bristerna i ersättningstrafiken vid Östertälje station
 14. 16.
  Förslag till sammanträdesdagar för Trafiknämnden 2012 TN 1111-0247 BilagaFörslag till sammanträdesdagar för Trafiknämnden 2012

Informationsärenden

 1. 17.
  Ärenden

  a) Arbetsplan, planerade ärenden till trafiknämnd/styrelse

  b) Beslut enligt delegation

  c) Inkommande post till trafiknämnd/styrelse

  d) Föregående protokoll

   

  Ärenden
 2. 18.
  Övriga frågorÖvriga frågor
 3. 19.
  Nästa sammanträdeNästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2011-02-01
Ansvarig redaktör: Ingela Svanberg
Kontakta redaktionen

Protokoll