Trafiknämndens sammanträde den 21 februari

Dag:
Tisdag den 21 februari 2012
Tid:
14:30
Plats:
SL, Lindhagensgatan 100, mötesrum T-centralen
Förhinder meddelas till:

  ingela.svanberg@sl.se, tfn 08-686 1478

  eller mobil 070-786 1478

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av utsänd föredragningslistaGodkännande av utsänd föredragningslista
 2. 2.
  Vd-information, SLVd-information, SL

Beslutsärenden

 1. 3.
  Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden TN 1202-0034 Tjänsteutlåtande inkl bilagorUppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden
 2. 4.
  Förnyat anskaffningsbeslut avs upphandlingar av trafikdrift för Spårväg City och Lidingöbanan TN 1108-169 TjänsteutlåtandeFörnyat anskaffningsbeslut avs upphandlingar av trafikdrift för Spårväg City och Lidingöbanan
 3. 5.
  Förnyat genomförandebeslut - Spårväg City, fortsatt utbyggnad TN 1106-145 TjänsteutlåtandeFörnyat genomförandebeslut - Spårväg City, fortsatt utbyggnad
 4. 6.
  Regionalt trafikförsörjningsprogram för Sthlms län- remiss TN 1202-0032 Tjänsteutlåtande inkl bilagaRegionalt trafikförsörjningsprogram för Sthlms län- remiss
 5. 7.
  Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik TN 1109-190 Tjänsteutlåtande inkl bilagaMedfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik
 6. 8.
  Förslag på försök med nya pendelbåtslinjer på Sthlms inre vatten TN 1201-0012 Tjänsteutlåtande inkl bilagaFörslag på försök med nya pendelbåtslinjer på Sthlms inre vatten
 7. 9.
  Yttrande över detaljplan ny bussterminal vid Slussen TN 1202-0030 TjänsteutlåtandeYttrande över detaljplan ny bussterminal vid Slussen
 8. 10.
  Yttrande över remiss om framställan om ändring i bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen TN 1201-0009

  Tjänsteutlåtande

  Yttrande över remiss om framställan om ändring i bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen
 9. 11.
  Svar på skrivelse om strategi för färdigställande och utbyggnadstakt av trygghetsrum TN 1112-0274

  Tjänsteutlåtande

  Svar på skrivelse om strategi för färdigställande och utbyggnadstakt av trygghetsrum
 10. 12.
  Svar pår skrivelse om SL:s kostnader för skadegörelse i samband med fotbollsderbyn TN 1202-0025 TjänsteutlåtandeSvar pår skrivelse om SL:s kostnader för skadegörelse i samband med fotbollsderbyn

Informationsärenden

 1. 13.
  b) Uppföljning av internkontrollplan 2011 för AB SLPMb) Uppföljning av internkontrollplan 2011 för AB SL
 2. 14.
  c) AB SL:s internrevision 2011/2012PMc) AB SL:s internrevision 2011/2012
Senast uppdaterad:
2011-12-19
Ansvarig redaktör: Ingela Svanberg
Kontakta redaktionen

Protokoll