Trafiknämndens sammanträde den 27 mars

Dag:
Tisdag den 27 mars 2012
Tid:
14:30
Plats:
SL, Lindhagensgatan 100, mötesrum T-centralen
Ev förhinder anmäls:
 ingela.svanberg@sl.se eller tfn 08-686 1478 eller mobiltfn 070-786 1478

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av utsänd föredragningslistaGodkännande av utsänd föredragningslista
 2. 2.
  Vd/FörvaltningschefsinformationVd/Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 1. 3.
  Budgetunderlag 2013 för TN inkl förslag till investeringsplan 2013-2017 TN 1203-0069 Tjänsteutlåtande inkl bilagorBudgetunderlag 2013 för TN inkl förslag till investeringsplan 2013-2017
 2. 4.
  Fastställande av förfrågningsunderlag avseende C30 TN 1110-211 TjänsteutlåtandeFastställande av förfrågningsunderlag avseende C30
 3. 5.
  Genomförandebeslut avs alternativ lokalisering av bussinnerstadsdepån Hornsberg TN 1203-0073 Tjänsteutlåtande inkl bilagorGenomförandebeslut avs alternativ lokalisering av bussinnerstadsdepån Hornsberg
 4. 6.
  Förslag till förvaltningsorganisation i TN samt ändring av specifika ägardirektiv för AB SL maa ny kollektivtrafiklag TN 1203-0068 Tjänsteutlåtande inkl bilagorFörslag till förvaltningsorganisation i TN samt ändring av specifika ägardirektiv för AB SL maa ny kollektivtrafiklag
 5. 7.
  Upphandlingsstrategi och principiella frågor vid upphandling av ny biljettkontrollverksamhet TN 1203-0059 TjänsteutlåtandeUpphandlingsstrategi och principiella frågor vid upphandling av ny biljettkontrollverksamhet
 6. 8.
  Strategi avseende SL:s försäljningskanaler TN 1203-0060 Tjänsteutlåtande inkl bilagorStrategi avseende SL:s försäljningskanaler
 7. 9.
 8. 10.
  Förslag om förändringar i pendeltågstrafiken T13 - Ny pendeltågstrafik till Uppsala TN 1203-006 TjänsteutlåtandeFörslag om förändringar i pendeltågstrafiken T13 - Ny pendeltågstrafik till Uppsala
 9. 11.
  Gemensamt tidtabellsskifte i december TN 1203-0062 TjänsteutlåtandeGemensamt tidtabellsskifte i december
 10. 12.
  Pendelbåtstrafik på Stockholms inre vatten TN 1201-0012 TjänsteutlåtandePendelbåtstrafik på Stockholms inre vatten
 11. 13.
  Yttrande över motion 2011:27 om öppna den n:a tunnelbaneuppgången vid station Universitetet TN 1110-227 TjänsteutlåtandeYttrande över motion 2011:27 om öppna den n:a tunnelbaneuppgången vid station Universitetet
 12. 14.
  Yttrande över motion 2011:29 om att införa fler toaletter i kollektivtrafiken TN 1110-228 TjänsteutlåtandeYttrande över motion 2011:29 om att införa fler toaletter i kollektivtrafiken
 13. 15.
  Yttrande över motion 2011:31 om cykeln som transportmedel TN 1110-229 TjänsteutlåtandeYttrande över motion 2011:31 om cykeln som transportmedel
 14. 16.
  Yttrande över motion 2011:32 om utsläpp av växthusgaser vid konstrukionen av spårvägar o annan infrastruktur TN 1110-230

  Tjänsteutlåtande

  Yttrande över motion 2011:32 om utsläpp av växthusgaser vid konstrukionen av spårvägar o annan infrastruktur
 15. 17.
  Yttrande över motion 2011:33 om ibruktagande av befintliga spåranläggnigngar för persontrafik TN 1110-231 TjänsteutlåtandeYttrande över motion 2011:33 om ibruktagande av befintliga spåranläggnigngar för persontrafik
 16. 18.
  Yttrande över motion 2011:39 om finansieringsmöjligheter för utbyggd tunnelbana TN 1112-0286 TjänsteutlåtandeYttrande över motion 2011:39 om finansieringsmöjligheter för utbyggd tunnelbana

Informationsärenden

 1. 19.
  a) Yttrande över förslag till framkomlighetsstrategi för Sthlms stad 2030 TN 1203-0053

  Missiv inkl yttrande

  a) Yttrande över förslag till framkomlighetsstrategi för Sthlms stad 2030
Senast uppdaterad:
2011-12-19
Ansvarig redaktör: Ingela Svanberg Ohlsson
Kontakta redaktionen

Protokoll