Kort om besluten

Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel V - Produktions- personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden1-4 Anmälningsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Uppföljning av genomförda åtgärder inom upphandlingsområdet samt förslag till ändring i upphandlingspolicy LS 1102-0181
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelseUppföljning av genomförda åtgärder inom upphandlingsområdet samt förslag till ändring i upphandlingspolicy
 2. 6.
  Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om hanteringsordning avseende dagordningar och ärenden i utskott och beredningar LS 1102-0226

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (S)
  Reservation (MP)

  Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om hanteringsordning avseende dagordningar och ärenden i utskott och beredningar
 3. 7.
  Yttrande över Folkrättskommitténs slutbetänkande Folkrätt i väpnad konflikt – svensk tolkning och tillämpning (SOU 2010:72) LS 1012-1091

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Yttrande över Folkrättskommitténs slutbetänkande Folkrätt i väpnad konflikt – svensk tolkning och tillämpning (SOU 2010:72)
 4. 8.
  Yttrande över promemorian Olovlig fotografering (Ds 2011:1) LS 1102-0147

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  (MP) deltog ej i beslutet

  Yttrande över promemorian Olovlig fotografering (Ds 2011:1)
 5. 9.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 18/2010 Styrningen av IT LS 1102-0211

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande (MP)

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 18/2010 Styrningen av IT
 6. 10.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 19/2010 Intern styrning och kontroll i Stockholms läns landsting LS 1102-0212

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (S), (V) anslöt
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S)
  Reservation (MP)
  Reservation (V)

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 19/2010 Intern styrning och kontroll i Stockholms läns landsting
 7. 11.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 20/2010 Direkt-upphandlingar inom landstinget LS 1102-0222

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 20/2010 Direkt-upphandlingar inom landstinget
 8. 12.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 13/2010 Brandskyddet i landstingets vårdlokaler LS 1012-1035

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 13/2010 Brandskyddet i landstingets vårdlokaler
 9. 13.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 15/2010 – RUFS 2010 – Innehåll, genomförande och uppföljning LS 1012-1036

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (V)

  Reservation (S)
  Reservation (V)

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 15/2010 – RUFS 2010 – Innehåll, genomförande och uppföljning
 10. 14.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 18 januari 2011 § 8 om budgetmedel till revisorskollegiet LS 1102-0232

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 18 januari 2011 § 8 om budgetmedel till revisorskollegiet
 11. 15.
  Motion 2010:4 av Erika Ullberg (S) om stopp för åldersdiskriminering av ledamöter i övervakningsnämnder LS 1006-0509

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Motion 2010:4 av Erika Ullberg (S) om stopp för åldersdiskriminering av ledamöter i övervakningsnämnder
 12. 16.
  Motion 2010:5 av Vivianne Gunnarsson och Lena-Maj Anding (MP) om behov av etiska riktlinjer i finanspolicyn LS 1006-0510
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelseMotion 2010:5 av Vivianne Gunnarsson och Lena-Maj Anding (MP) om behov av etiska riktlinjer i finanspolicyn
 13. 17.
  Motion 2008:15 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) och Lena-Maj Anding m fl (MP) om hälso- och sjukvård till papperslösa LS 0804-0377

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande (MP)

  Motion 2008:15 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) och Lena-Maj Anding m fl (MP) om hälso- och sjukvård till papperslösa
 14. 18.
  Årsbokslut 2010 för koncernredovisning LS 1101-0104

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Årsbokslut 2010 för koncernredovisning
 15. 19.
  Årsbokslut 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning LS 1101-0114

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Årsbokslut 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning
 16. 20.
  Årsbokslut 2010 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen LS 1101-0134

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Årsbokslut 2010 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen
 17. 21.
  Årsbokslut 2010 för regionplanekontoret LS 1103-0522

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Årsbokslut 2010 för regionplanekontoret
 18. 22.
 19. 23.
  Rapport om samordnade kategori A-upphandlingar som avslutats under 2010 LS 1103-0362

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Rapport om samordnade kategori A-upphandlingar som avslutats under 2010
 20. 24.
  Redovisning av kategori A-upphandlingar för 2011 LS 1103-0361

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Redovisning av kategori A-upphandlingar för 2011
 21. 25.
  Upphandling av beställningssystem för läkemedel inom Stockholms läns landsting LS 1012-1101

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Upphandling av beställningssystem för läkemedel inom Stockholms läns landsting
 22. 26.
  Ändring av fullmäktiges beslut om bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science LS 1103-0494

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Ändring av fullmäktiges beslut om bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science
 23. 27.
  Årsredovisning 2010 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling LS 1103-0482

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Årsredovisning 2010 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 28.
  Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och Värmdö LS 1010-0846

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och Värmdö
 2. 29.
  Motion 2009:29 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med svårdiagnostiserade sjukdomar LS 0910-0865

   

  Beslut enligt:  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande (S) finns ej elektroniskt

  Motion 2009:29 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med svårdiagnostiserade sjukdomar
 3. 30.
  Motion 2009:30 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om ungdomsmottagningarna och uppsökande verksamhet LS 0910-0866

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Motion 2009:30 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om ungdomsmottagningarna och uppsökande verksamhet
 4. 31.
  Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m.fl. (S) om förebyggande insatser mot prostatacancer LS 0912-1036

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m.fl. (S) om förebyggande insatser mot prostatacancer
 5. 32.
  Motion 2009:9 av Dag Larsson m.fl. (S) om jämlik cancervård LS 0904-0328

   

  Beslut: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  (S), (MP), (V) reserverade sig

  Motion 2009:9 av Dag Larsson m.fl. (S) om jämlik cancervård
 6. 33.
  Motion 2009:24 av Håkan Jörnehed m.fl (V) om att Stockholms läns landsting ska utreda konsekvenserna av ädel- och psykiatrireformen utifrån patient och organisationsperspektivet LS 0906-0528

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (S)
  Reservation (S)

  Motion 2009:24 av Håkan Jörnehed m.fl (V) om att Stockholms läns landsting ska utreda konsekvenserna av ädel- och psykiatrireformen utifrån patient och organisationsperspektivet
 7. 34.
  Avslutande delårsrapport från Samordningsförbundet Haninge och hantering av ackumulerat överskott LS 1010-0844

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Avslutande delårsrapport från Samordningsförbundet Haninge och hantering av ackumulerat överskott

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 35.
  Motion 2010:2 av Lena-Maj Anding (MP) om fokusrapport om matens och näringsterapins betydelse för psykisk hälsa LS 1003-0261

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Motion 2010:2 av Lena-Maj Anding (MP) om fokusrapport om matens och näringsterapins betydelse för psykisk hälsa
 2. 36.
  Rapport om handlingsplan för CEMR-deklarationen och den regionala strategin för jämställdhet i länet LS 0909-0741

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelser
  Särskilt uttalande (V)

  Rapport om handlingsplan för CEMR-deklarationen och den regionala strategin för jämställdhet i länet
 3. 37.
  Yttrande över promemorian Barns rätt till vård och sociala insatser stärks (Ds 2011:5) LS 1102-0210

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

  Yttrande över promemorian Barns rätt till vård och sociala insatser stärks (Ds 2011:5)
 4. 38.
  Motion 2009:31 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om inrättande av fler mottagningar för våldsutsatta kvinnor samt inrättande av en mottagning för våldsutsatta män LS 0910-0867

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP) 

  Motion 2009:31 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om inrättande av fler mottagningar för våldsutsatta kvinnor samt inrättande av en mottagning för våldsutsatta män
 5. 39.
  Yttrande över betänkandet E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation (SOU 2010:104) LS 1102-0163

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

  Yttrande över betänkandet E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation (SOU 2010:104)

Rotel V - Produktions- personal- och kulturroteln

 1. 40.
  Yttrande över departementspromemorian Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området – vissa ändringar i kulturminneslagen (Ds 2011:6) LS 1102-0286

   

  Beslut enligt; Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (MP), (S) anslöt
  Reservation (S)
  Reservation (MP)
  (V) deltog ej i beslutet

  Yttrande över departementspromemorian Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området – vissa ändringar i kulturminneslagen (Ds 2011:6)

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 41.
  Motion 2007:3 av Dag Larsson m.fl. (S) om sjukvård för personer med behov av habiliteringsinsatser LS 0701-0065

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Motion 2007:3 av Dag Larsson m.fl. (S) om sjukvård för personer med behov av habiliteringsinsatser
 2. 42.
  Motioner av Juan Carlos Cebrian m.fl. (S) om att motverka fallskador för länets äldre invånare och återinföra projektet ”förstärkt fixartjänst” i Enskede-Vantör (2007:24) samt om att skapa en plan för vården av de äldre med behoven i centrum (2007:25) LS 0704-0419, 0704-0420

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Motioner av Juan Carlos Cebrian m.fl. (S) om att motverka fallskador för länets äldre invånare och återinföra projektet ”förstärkt fixartjänst” i Enskede-Vantör (2007:24) samt om att skapa en plan för vården av de äldre med behoven i centrum (2007:25)
 3. 43.
  Motion 2009:32 av Lena-Maj Anding m.fl (MP) om samordnad vård för multisjuka äldre LS 0910-0868

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (MP), (V) anslöt
  Reservation (S)
  Reservation (MP), (V)

  Motion 2009:32 av Lena-Maj Anding m.fl (MP) om samordnad vård för multisjuka äldre

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 44.
  Motion 2009:22 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att göra Stockholms län till en GMO-fri zon LS 0906-0526

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

  Motion 2009:22 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att göra Stockholms län till en GMO-fri zon
 2. 45.
  Motion 2009:27 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om fortsatt miljöarbete för att förbättra folkhälsan, steg 2 LS 0910-0863

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande (MP)

  Motion 2009:27 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om fortsatt miljöarbete för att förbättra folkhälsan, steg 2
 3. 46.
  ÖvrigtÖvrigt
 4. 47.
  Tid för nästa sammanträde för landstingsstyrelsenTid för nästa sammanträde för landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 48.
  Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing LS 1103-0336

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing
 2. 49.
  Månadsbokslut per februari 2011 för koncernfinansiering LS 1103-0375

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Månadsbokslut per februari 2011 för koncernfinansiering
 3. 50.
  Fyllnadsval LS 1103-0478
  Beslut enligt: Ordförandens skrivelseFyllnadsval
Senast uppdaterad:
2011-02-03
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen