Kort om besluten

Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel V - Produktion- personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden1-4 Anmälningsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Budget 2012 samt plan för verksamhet och ekonomi för åren 2013-2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling LS 1103-0481

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

  Budget 2012 samt plan för verksamhet och ekonomi för åren 2013-2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
 2. 6.
  Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2012 och planåren 2013-2014 samt investeringsbudget för år 2012 med inriktningsnivåer för planåren 2013-2016 LS 1105-0733, 0902-0152, 0902-0153, 1101-0096, 1103-0481, 1103-0486, 1104-0574, 1104-0649

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse, reviderad
  Reservation (S)
  Reservation (MP)
  Reservation (V)

  Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2012 och planåren 2013-2014 samt investeringsbudget för år 2012 med inriktningsnivåer för planåren 2013-2016
 3. 7.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 18 januari 2011 § 8 om budgetmedel till revisorskollegiet LS 1102-0232

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

  Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 18 januari 2011 § 8 om budgetmedel till revisorskollegiet
 4. 8.
  Månadsrapport per februari 2011 samt prognos för helåret 2011 LS 1103-0374

   

  Beslut enligt: Landstinhgsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Särskilt uttalande (V)
  Reservation (S)

  Månadsrapport per februari 2011 samt prognos för helåret 2011

Rotel V - Produktion- personal- och kulturroteln

 1. 9.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 23/2010 – Fullt på sjukhusen LS 1102-0287

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (V)
  Särskilt uttalande (MP)
  Reservation (S)
  Reservation (V)

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 23/2010 – Fullt på sjukhusen

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 10.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 16/2010 – FoUU-verksamheten inom Stockholms läns landsting LS 1012-1037

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (V)
  Reservation (MP)

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 16/2010 – FoUU-verksamheten inom Stockholms läns landsting

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 11.
  Miljöredovisning 2010 för Stockholms läns landsting LS 1012-1047

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Särskilt uttalande (MP)
  Särskilt uttalande som (S) som lade i Tillväxt- och regionplaneringsutskottet (TRU), (V) anslöt

  Miljöredovisning 2010 för Stockholms läns landsting
 2. 12.
  Inrättande av Styrgrupp företagande LS 1105-0723

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (V)
  Särskilt uttalande (S)
  Reservation (V)

  Inrättande av Styrgrupp företagande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 13.
  Utseende av representant i Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) LS 1002-0165

  Bordlades

  Utseende av representant i Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR)
 2. 14.
  ÖvrigtÖvrigt
 3. 15.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsenTid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 16.
  Yttrande över betänkandet Förvar (SOU 2011:17) LS 1103-0418

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  (V) deltog ej i beslutet

  Yttrande över betänkandet Förvar (SOU 2011:17)
 2. 17.
  Kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering LS 1104-0567

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

  Kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering
 3. 18.
  Kvartalsrapport per mars 2011 för Stockholms läns landsting och bolag LS 1104-0566

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Reservation (S)

  Kvartalsrapport per mars 2011 för Stockholms läns landsting och bolag
 4. 19.
  Fyllnadsval LS 1104-0611

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

  Fyllnadsval
Senast uppdaterad:
2011-05-12
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen