Kort om besluten

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel III - Trafikroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII- Miljö- och skärgårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerareUtseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedomÄrenden för kännedom
 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegationAnmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslagSammanställning över behållning avseende centrala anslag

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Mottagande och inrättande av Gåvofonden för forskning och utveckling rörande Cochleaimplantatverksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset LS 1201-0053

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

  Mottagande och inrättande av Gåvofonden för forskning och utveckling rörande Cochleaimplantatverksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset
 2. 6.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 18 januari, § 9, om upphandling av S:t Görans sjukhus LS 1104-0615

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Särskilt uttalande (S)
  Särskilt uttalande (V)

  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 18 januari, § 9, om upphandling av S:t Görans sjukhus
 3. 7.
  Intern kontrollplan 2012 för Koncernfinansiering LS 1201-0101

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

  Intern kontrollplan 2012 för Koncernfinansiering
 4. 8.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 5/2011 Internhyressystemet i praktiken LS 1111-1538

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 5/2011 Internhyressystemet i praktiken
 5. 9.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 6/2011 Locums särskilda uppdrag LS 1111-1539

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 6/2011 Locums särskilda uppdrag
 6. 10.
  Yttrande över betänkandet Olagligt statsstöd (SOU 2011:69) LS 1111-1574

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

  Yttrande över betänkandet Olagligt statsstöd (SOU 2011:69)
 7. 11.
  Översyn av Mälardalsrådet och förslag till reviderade stadgar LS 1112-1685

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (V)
  Reservation (MP)

  Översyn av Mälardalsrådet och förslag till reviderade stadgar
 8. 12.
  Strategi för arbete med IT-frågor och eHälsa samt reviderad IT-policy inom Stockholms läns landsting LS 1109-1224

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Tilläggsförslag (S) (MP) anslöt
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (S), (MP)
  Reservation (V)

  Strategi för arbete med IT-frågor och eHälsa samt reviderad IT-policy inom Stockholms läns landsting

Rotel III - Trafikroteln

 1. 13.
  Motion 2012:4 av Helene Hellmark Knutsson och Nanna Wikholm (S) om att bygga tunnelbana till Nacka LS 1103-0484

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S), (V) anslöt
  Reservation (S), (V)

  Motion 2012:4 av Helene Hellmark Knutsson och Nanna Wikholm (S) om att bygga tunnelbana till Nacka
 2. 14.
  Motion 2011:8 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om anropsstyrd trafik LS 1103-0488

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (S)
  Reservation (V)

  Motion 2011:8 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om anropsstyrd trafik
 3. 15.
  Motion 2011:13 av Yvonne Blombäck m.fl. (MP) om att införa öppna spärrlinjer i kollektivtrafiken LS 1105-0699

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (MP), (V) anslöt
  Reservation (S)
  Reservation (MP), (V)

  Motion 2011:13 av Yvonne Blombäck m.fl. (MP) om att införa öppna spärrlinjer i kollektivtrafiken
 4. 16.
  Motion 2011:17 av Sverre Launy m.fl. (V) om försökstrafik med eldrivna bussar LS 1105-0703

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (V)

  Motion 2011:17 av Sverre Launy m.fl. (V) om försökstrafik med eldrivna bussar
 5. 17.
  Motion 2011:18 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att landstinget ska utreda kostnaderna för trängseln i trafiken LS 1105-0704

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (MP), (V)
  Reservation (S)
  Reservation (MP), (V)

  Motion 2011:18 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att landstinget ska utreda kostnaderna för trängseln i trafiken
 6. 18.
  Motion 2011:22 av Conny Fogelström m.fl. (S) om att bättre utnyttja Stockholms vattenvägar – arbetspendling till sjöss även på Stora Värtan LS 1109-1186

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

  Motion 2011:22 av Conny Fogelström m.fl. (S) om att bättre utnyttja Stockholms vattenvägar – arbetspendling till sjöss även på Stora Värtan
 7. 19.
  Motion 2011:23 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om säkra utrym-ningsvägar för personer med funktionsnedsättning LS 1109-1187

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (V)

  Motion 2011:23 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om säkra utrym-ningsvägar för personer med funktionsnedsättning

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 20.
  Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa och de stora folksjukdomarna LS 1103-0490

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Reservation (S), (MP), (V)

  Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa och de stora folksjukdomarna
 2. 21.
  Återföring av folkhälsoverksamheten från Karolinska Institutet till Stockholms läns landsting LS 1111-1514

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

  Återföring av folkhälsoverksamheten från Karolinska Institutet till Stockholms läns landsting
 3. 22.
  Motion 2011:5 av Johan Sjölander och Lowisa Anderzon (S) om inventering av boendesituationen för samsjuka narkotikamissbrukare LS 1103-0485

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Reservation (S), (V)

  Motion 2011:5 av Johan Sjölander och Lowisa Anderzon (S) om inventering av boendesituationen för samsjuka narkotikamissbrukare
 4. 23.
  Yttrande över betänkandet Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten – förslag till ny lag (SOU 2010:45) LS 1111-1541

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

  Yttrande över betänkandet Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten – förslag till ny lag (SOU 2010:45)

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 24.
  Klinisk forskning och utveckling (FoUU) inom tandvården i Stockholms län LS 1111-1455

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Särskilt uttalande (MP)

  Klinisk forskning och utveckling (FoUU) inom tandvården i Stockholms län

Rotel VII- Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 25.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 9/2011 om Kemikaliearbetet på sjukhusen – en fråga om incitament och kompetens LS 1112-1673

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslur (S)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S)
  Reservation (MP)

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 9/2011 om Kemikaliearbetet på sjukhusen – en fråga om incitament och kompetens

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 26.
  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag LS 1202-0243

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse
  Särskilt uttalande (V)

  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag
 2. 27.

Rotel I - Finansroteln

 1. 28.
  Årsredovisning 2011 för Skadekontot LS 1112-1729

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

  Årsredovisning 2011 för Skadekontot
 2. 29.
  Övriga frågorÖvriga frågor
 3. 30.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsenTid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2012-02-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen