Motioner av Ann-Sofi Matthiesen  (MP)

Väckta motioner Publicerad
Anmälan av nya motioner 2014-02-05
Anmälan av nya motioner 2013-09-03
Anmälan av nya motioner 2012-04-23
Anmälan av nya motioner 2012-03-07
Anmälan av nya motioner 2011-11-24
Anmälan av nya motioner 2011-09-29
Anmälan av nya motioner 2011-03-10
Anmälan av nya motioner 2011-01-05
Anmälan av motioner 2009-09-30
Anmälan av motioner 2008-05-29
Anmälan av motioner 2008-01-30

Behandlade motioner Publicerad
Motion 2012:15 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att utvärdera konkurrensutsättningen i vården (förslag 90) 2013-11-19
Motion 2012:10 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att europeiska och utomeuropeiska invandrare ska behandlas lika när det gäller den lokala rösträtten (förslag 8) 2013-02-01
Bordlagd motion 2011:28 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om minskad köttkonsumtion – minskad klimatpåverkan (förslag 62) 2012-11-16
Motion 2011:44 av Helen Öberg m.fl. (MP) om att förbättra behandlingen av psykisk ohälsa i primärvården (förslag 70) 2012-10-10
Motion 2011:43 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förbättra barnsjukvården (förslag 47) 2012-08-30
Motion 2009:28 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om att förbättra hälsan för ensamföräldrar (förslag 88) 2011-11-24
Motion 2011:2 av Yvonne Blombäck m.fl. (MP) om utökning av Citybike i hela länet (förslag 85) 2011-11-24
Motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson m fl (MP) om landstingets förmånsbilar (förslag 95) 2009-11-25
Motion 2008:25 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om tredjepartsinträde på el- och fjärrvärmenäten (förslag 71) 2009-05-26

Mer information

Historik för politiker Historik

Sök förtroendevalda